داشتیم حاجی؟؟
خدایی باور کنیم که سرکارمان نگذاشتی؟
کسی که آنقدر باهوش است که در 22 سالگی اش دوره «دافوس» را می گذراند  برای تعبیر خوابش به حجه الاسلام بهداروند که چه عرض کنم...به کتاب ابن سیرین هم نیاز ندارد.
آری اخوی...من دُرست گرفتم..

تو دزفولیِ رِند!

در وبلاگت ، خودت را به کوچه علی چپ زدی که مثلا نه آن جنازه را شناختی ، نه فلسفه کوتاهی تابوت را دریافتی و نه غربت آن تشییع جنازه برایت روشن شد.
دست خودت نیست حاجی؛
تا واپسین روزهای زندگی ات هم دست از بازی های اطلاعاتی و پیچاندن قضایا برنداشتی.

خبرت را که حاج علی و باقی بچه ها با پیامک دادند فی الفور خودم را به نوشته یی که برای سردار سیاف نوشته بودی رساندم و دوباره خواندمش؛

با دلی پرداغ و اشکی سرازیر.. گفتم : دَس خووَش حجی... سرکُلمونَه کُلَ وَندی ...
هرچند هنر نیست که درنبودنت کسی بتواند دستت را روکند اما منِ روسیاه اینکار را می کنم حاجی.
اشک مارا در می آوری دلاور؟؟
پس داشته باش :
آهای بروبَچ قلم به دست دزفولی؛
وبلاگ حاجی را سیاحت کنید که چطور با قلم برزخی خویش خبر مرگش را پیش اطلاعرسانی نموده و ماهم خیال باطل که ، سوداگر با سیافِ خدابیامرز گعده براه انداخته ، حال آنکه حاجی دارد با خودش حرف می زند و خودش را خطاب قرار داده.
آن خواب ، خوابمرگِ خود حاجی بوده.
انصافاً در آن متن عجیب ، کافیست تا واژه ی «سیاف» را بردارید و «سوداگر» را جایگزین کنید و یک بار دیگر بخوانید!!
ای وای احمد نکند آن جنازه غریب تو بودی ؟
آره خودِ خودت بودی حاجی.
تو را به همان پایی که از تخته و تابوت بیرون زده بود قسم ، سرکارمان نگذار بزرگوار.
قبول دارم که : معما چون حل شود آسان شود
حال که دعوت حق را لبیک گفتی هنر نیست تعبیر خوابت؛
ولی؛
آن جنازه خود تو بودی
لکن آن پاها که از تخته (تابوت) بیرون زده بود در حقیقت کوتاهی از تابوت نبوده بلکه بلندی از پاهای بهشتی خودت بود.

پیام بلندی پاها غیر از این نیست که سند افتخار جانبازی ات درون هیچ تابوتی قابل استتار نیست.
تو با همین پاها پیش از آنکه دیگران خبری از جنگ و حمله عراق به ایران داشته باشند بیابانهای مرزی را شبانه گز کردی و دست دشمن را می خواندی برای روز نبرد.
یوسف زیباروی لشکر ولیعصر با تواَم.
دیدی که آخر از مصر تهران به کنعان دزفول بازگشتی؟
حالا یعقوبِ دز پای دیگرت را در آغوش کشیده است.
حاجی جان! درستش اینست که تو؛
جزو آن اولیاءاللهی هستی که خبر کوچت را خودت با قلمت به ما دادی.
در عجبم چطور متوجه نشدی که بهداروند درست ترین پاسخ را به تو می داده است؟
آری او راست گفت که گفت : « تو خودت تعبیرِ خوابی »
ما را گرفته ای برادر؟
از 4 تا 21 بهمن مُخَم سوت کشید بس که برای تعبیر بلندی پاهای آن جنازه فکر کنم.
حاجی تو همیشه پای کار بودی ، این را همه دیدند و شنیدند اما پایی که پیش از خودت به آنور فرستادی بلندتر از آنی بود که در تابوت حقیر این دنیا بگنجد.
آری آن پاهای بلند که در تابوت دنیا جا نمی شدند پاهای خودت بودند.

و اما غربت آن تشییع....
ساده است حاجی ... خیلی ساده است.
پیامک بیباک که رسید برسرم کوفتم و ناله یی و تکبیری....
یک دزفولی ، پنجاه ساله و مومن و حزب اللهی و اهل مطالعه مقابلم نشسته و بهت زده دلیل را جویا شد گفتم : حج احمد سوداگر تموم کُرد.
گفت : که کی بووَه؟

می بینی سردار؟
غربت از این سنگین تر؟
همین چند هفته پیش بود که در تهران میان دوستان فریاد می زدم که من شاکی ام...من عصبانی ام....من از دست سوداگر از دست رشید از دست رئوفی از دست عیدی مراد گلایه دارم.
چرا این بزرگان باید به محاق بروند؟
چرا باید گوشه عزلت بگیرند؟
چرا باید میدان را برای نامردمان خالی بگذارند؟
چرا خود را از دید نسل امروز پنهان می کنند؟
چرا؟
چرا در خودِ دزفول و در میان مردم شهرشان باید ناشناخته باشند؟
این کنار گود ایستادن ها! مصداق شکسته نفسی نیست آقایان.
این رفتار ، عزت نفس نیست به علی قسم.
اشتباه می کنند این عزیزان.
اصولا اینان متعلق به خودشان نیستند که تصمیم بگیرند که در سایه بایستند و آرزوی مرگ کنند.
باشماهستم سردار رشید؛

با شما هستم سردار رئوفی؛
با شما که خامنه ای کبیر ، شهید زنده تان خوانده است.
سهم ما از وجود شما و رفقایتان فقط یک وجب از خاک بهشت علی یا شهید آباد نیست.
شما و سوداگرها خالی گذاشته اید شهر را و نامردانی بر سر خانه پدری تان ریخته اند که تا دیروز از در این خانه سیر بودند.

نگاه کنید به میانه میدان؟

بیایید ببینید کسانی که به واکسن هاری نیاز مبرم دارند ، تاریخ جنگِ دزفول و منطقه را ، تاریخ دلاوریهای رستمی چون سوداگر را - در زمین گیر کردن دشمن بعثی در آنسوی پل کرخه- بنام خود سند می زنند و در زمانه ای که شما شیرانِ دورنشین ، بیشه ی شهر را رها کرده و مردمش را با این ناکَسان تنها گذارده اید شما «مردانِ مرد» را نامرد می خوانند.
خبر دارید؟؟
شمشیرهای آخته و صدام کُشِ شما را به نام خود مصادره کرده اند و گفته اند «دزفولی ها مرد نیستند که اگر بودند ابتدای جنگ در مبارزه با صدامیان نقش می داشتند».

حاج غلامعلی عزیز؛
سد کرخه ای را که من و شما ساختیم اکنون به نام خود می شکنند تا سیلِ غُربا خاکمان را ببرد ، بی خبر از آنکه «هر بیشه گمان مبر که خالیست ، شاید که پلنگ خفته باشد»

گفته اند : «زیر بار دزفول نمی رویم»

غافل از اینکه ده ها سال است که زیر بار پرخیر و برکت دزفولند.
و مگر جز این است که صدای ناله ی «من زیر بار دزفول نمی روم» دقیقا از زیر بار برمی خیزد؟
زهی افتخارتان که از دزفول بار و بَرگیرید و چه محنتی لذیذتر از پذیرش این بارِ « خُجسته » که موجبات عزت نسل و شکوفایی دودمان تان است؟
اما دریغ و درد که تمام مردانه گیتان همین است که آرپی جی زن ناقصه الخلقه تان به جای اینکه دشمن غربی را نشانه رَوَد خانه های دزفول را در شرق آماج رفته است.
شما آنقدر ناقص الخلقه اید که به مردم شریف و محروم خودتان نیز رحم نمی کنید و علنا اَنگ جهالت بر آنان می زنید ، مردمی که ولی نعمت شمایند.
پُشت تمثال فرزند فاطمه (در سایت ضِرارتان) پنهان می شَوید و در شهر آشوب می کنید؟
به خدای لاشریک که مولایمان سید علی مبراست از دهان های ناپاک شما در دشنام هایی که به سرزمین مقدس و نورانی دزفول روانه می کنید.

آری سرداران گرامی دزفول!
حق دارند این زیر باررفتگان ، اینگونه دهان به «گُل» گفتن خطاب به ما بیالایند.....ندارند؟
وقتی حاج احمدهای خاضع و منیع ، میدان را برای شان خالی می گذارند چنین می شود و بدتر از این هم خواهد شد.
چه می گویم!

کجا بودم؟
احمدجان...گرفتی آن غربت در تشییع را که در خواب دیده بودی؟
گرفتی کوتاهی آن تابوت را؟
دیروز نامت را در گوگل سرچ می کردم نازنین.
جالب بود که رقم جستجو معادل جمعیت دزفول بود.
نمی دانم فال گوشش این است که تک تک مردم دزفول در دل حاج احمد سوداگر جای داشتند یا حاج احمد در دل نفر به نفرِ دزفولیان جاودانه خواهد شد؟ و یا هردو؟
به این فکر می کردم که چشم برزخی احمد در روز وفات احمد(ص) مرگ خویش را به چشم خود دید و در روز ولادت احمد(ص) خوابش تعبیر شد.
اینها بیانگر چیست ؟ نمی دانم.
اما هرچه هست می دانم که پس از سی سال پایمردی ، دوباره به پایت میرسی ای مرد.

بخند حاجی..بخند به ریش دنیازدگان

سلام ما را به امام و شهدا برسان.
بگو که ما عهد کردیم که مظلومیت گمنامی رادمردان این خاک را با زنده نگهداشتن نام و یادشان از بین ببریم.
و یا اصحاب الحسین(ع) ... علیکم منا السلام.

برادرم شعری را امشب در نَعت شهید سوداگر سروده است که ذیلاً تقدیم حضور شما می شود :

خوشا آنان که چون «سوداگرانند»

که در سودای دنیا بس گرانند

درین بازار ، بی حجره عزیزند

به امر حق فدای دیگرانند

 

والسلام

پی نوشت (1): ظریفی با بنده تماس گرفت و گفت کاش دلنوشته ات در خصوص حاج احمد را با درد دلت از حمله کنندگان به دزفول جدا می کردی و در پُستی جدا آنان را می نواختی.

حق با اوست لکن چون چند روز پیش از مرگ حاج احمد اینان در حملاتشان به سرداران دزفول اهانت روا داشته بودند ، مرگ حاج احمد داغ دلم را در خصوص بزرگواری آقایان و سکوتشان در برابر این نابخردی ها تازه کرد و نوشتم آنچه را کز دل برآمد.

علیهذا به توصیه این عزیز عمل کرده و یک جمله ام را فعلا تخفیف دادم تا در مجالی دیگر ساز قلم را در دستگاه شور تنظیم کنم انشالله.

پی نوشت (2) : یکی از دیسونی های عزیز در خصوص نسبت حاج علی بیباک با شهید حاج احمد سوداگر از بنده سوال کرد (دیسون ضمن شهادتی که بر صفات اخلاقی حمیده ی حاج علی میدهد ، ایشان را به عنوان یکی از رزمندگان اصیل ، گمنام ، محجوب و مهربان دزفولی می ستاید).

اما پاسخ سوال آن پرسشگر عزیز را از کلام خود حاج علی عزیز که این روزها داغدار حاج احمد است نقل می کنم :

(( در خصوص آشنایی من با شهید حاج احمد سوداگر به سال 60 بر میگردد و از آن زمان تا عروج آن شهید پروانه وار به گرد وجودش پر میزدم و چونکه آشنایی ما به دوران دفاع مقدس برمیگردد دوستی ما با هم بسیار صمیمی بوده و از آن زمان بنده برای آن شهید احترام و محبت زیادی را در وجود خود داشته ام و این جذبه ی حاج احمد در وجود تمامی برادرانی که با ایشان از نزدیک کار کرده اند محسوس و غیر قابل تصور افرادی می شود که خارج از این گردونه ی محبت بوده اند و خدا را گواه میگیرم در جلسات بچه های رزمند گان اطلاعات هر زمانی که ما دور هم جمع می شدیم تمامی سخنان به حاج احمد ختم می شد و نهایتاً نظر آخر را از آن عزیز انتظار داشتند و این محبوبیت به جهت توانمندی و بسیار هنرمندانه ی حاج احمد بود که هر فردی با اولین برخورد با او مجذوب کلام و رفتار آن شهید میشد، اینجا فرصت نوشتن مختصر است وگرنه اسامی بلند مردان این مملکت را برایتان نام می بردم که موقع خطاب کردن نام حاج احمد بسیار صدقه و قربان ایشان میشدند، نسبت فامیلی 6 سال است و پسر شهیدمحمود سوداگر (برادر حاج احمد) دامادمن ))

حاج علی بیباک

 

موضوعات مرتبط: احمد سوداگر , دزفول , دیسون , مهران موزون

تاريخ : ۱۳٩٠/۱۱/٢٤ | ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : | نظرات ()

هنوز 46 ساعت نشده که عیدی خود را از مولایم حضرت حجت (عج) در شب به سلطنت رسیدنش گرفته ام.

خدا را برای بارش انوار رحمتش به خانه محقرم سپاسگزارم.


ساعت 8 بامداد چهارشنبه دوازدهم بهمن 1390

از پارکینگ خانه خارج شدم ، دنده ی یک را چاق نکرده گوشی زنگ خورد و از ستاد فرماندهی (منزل) دستور توقف رسید.
-چرا؟؟
 - نرو سازمان چون امروز کسی می آید.
(نقل به مضمون)

-    میدانم که! می آید..امروز روح خدا وارد ایران خواهد شد...یادم هست.
-    غیر از آن!!
-    کی؟


ساعت 9:30 دقیقه ورودی خیابان ولیعصر به خیابان اسفندیار

ترافیک محشر و سرتاسر خیابان اسفندیار (فاصله ی آفریقا تا ولیعصر) کیپ تا کیپ بسته است و فاطمه بانو برای گذاشتن قدم بر چشمان پدر ، بیتابی می کند.
یکی از بستگان دزفولی ، همراه ماست.

از او خواهش می کنم طول خیابان اسفندیار را دویده و به پلیس تقاطع اسفندیار-آفریقا ، اورژانس بودن وضعیت را توضیح دهد.
باز کنید راه را...هین که نگار می رسد
پلیس همکاری می کند ، چهارراه قرق می شود.
برخی رانندگان که توجیه نیستند ، از فرط عصبانیت جشنواره بوق براه می اندازند که با نعره ی شیرمرد دزفولیِ همراهِ ما مواجه شده و ماست ها را کیسه می کنند و می فهمند که خبری در راه است.
راه باز می شود و سر چهار راه می رسم.
دهها جفت چشم ، ابوطیاره ای را می بینند که نه به خودروی سیاسی می خورد نه به آمبولانس و نه پلیس.
همراه دزفولی مان ، ریشو و کاپشن مشکی به وَر (که بیشتر شبیه به ماموران امنیتی است) برای پلیس به نشانه سپاس دستی تکان داده و به سرعت به ما ملحق می شود.
راننده های متوقف شده ی سر چهار راه ، با دیدن خودروی معمولی و تریپ خاصِ همشهریمان و یک زن در صندلی جلوی خودرو ، مشکوک می شوند که ماموریتی امنیتی و یا اطلاعاتی در پیش است (این ، تحلیل من از نگاه های حیران و ساکت آنهاست).


ساعت 12:30 بیمارستان ...

همراه غیورمان در راهروی بخش ، دوربین بدست منتظر ایستاده و مرا به محض خروج از آسانسور کادر می بندد.
(رفته بودم مرکز بهداشت سازمان برای گرفتن معرفی نامه ی بیمارستان .)
نرسیده به بیمارستان ، تلفنی باخبر شدم که :  فاطمه بانو آمد.

 

جانم به قربان نامش باد


پروردگار بی همتا را صدهزار بار شاکرم که یک شیعه به شیعیان علی(ع) ، یک ایرانی به ایرانیان و یک دزفولی به دزفولیان نازنین افزوده شد.
به افتخار آن دردانه ی احمد ، آن یگانه ی دوعالم ، آن بی بدیل مادر ، آن بی رقیب همسر و آن بانوی اول و آخر .... فاطمه بانویش نام نهادم.
دعای خیر شما دیسونی های بزرگ را برایش خواستارم.
منتظرم ببینم که چراغ اول را کدام نازنین روشن می کند؟


و اما دوریز (dowraiz)

سال گذشته بود که ننه هل گل عمر به شما داد .
سه سال قبل از ترور ناصرالدین شاه متولد و در ابتدای قرن جاری اولین فرزند خود را به دنیا آورد (می دانم به حساب عرف آن روزگار سن بالایی است برای تولد اولین فرزند)
قرار بود در سال 88 به عنوان پیرترین زن ایران زمین و شاید جهان به تصویرش بکشم.
سید عنایت الله کاظمینی (مدیر وقت رادیو دزفول) از بنده خواست که اجازه دهم تا به عنوان خبری تصویری برای مرکز خوزستان کارش کنند ، نپذیرفتم.
و البته پشیمانم.
چرا؟
خواهم گفت.
ننه هل گل در سال 1388 قریب به 116 سال سن داشت و این همه ی جذابیت های تصویری وی نبود.
او تا آخرین روزهای عمرش نماز خواند.
تا آخرین لحظات عمرش این جمله وِرد زبانش بود :  هر چِ خودش مَخو (هر چی خودش میخواد)
زنی بسیار آرام ، کم حرف ، تسبیح به دست و....
ده فرزند زایید که همگی زنده و سلامت اند.
اصلیتی از خاندان و محله شمشیرگران (شمشیل گرون)دزفول داشت. شغل پدرش هم شمشیرسازی بود.
همین سردار سیاف که بتازگی به ملکوت اعلی پرکشید از خاندان پدری ننه هل گل بود.
(سیاف = شمشیرساز)
نکته ی جالبی که جذابیت تصویری پیرزن را مضاعف می کرد تعداد طبقات نسل های زنده ی ایشان بود.
و من این امکان را داشتم که ننه هل گل را با چهار نسل زنده و پایین تر از خودش کنار هم بنشانم.
این یعنی اینکه بیننده ی ایرانی می توانست پنج نسل زنده را کنار هم ببیند و این از نظر من می توانست امید و آرزوی پایداری و پایندگی ایرانیان باشد.
برای فیلم نامی داشتم : "مادرِ دِز"
و مگر جز این است که هفتاد درصد وزن بدن ما دزفولی ها متشکل از آب پاکیزه ی دز است؟
در حقیقت ما خودِ خودِ دزیم.
القصه...
این ها موجب شد تا با یکی از مدیران سیما رایزنی کرده و موافقت ساخت فیلم را بگیرم.
اما نکته یی خاص پروژه را دچار سکون کرد :
ننه هل گل در زمان رضاخان شناسنامه گرفته و سن شناسنامه اش خیلی کوچکتر از سن واقعی بود.
و متاسفانه ساخت فیلم مستندِ این چنینی نیاز به سندیت دارد.

گذشت آن روز و ...سال بعد...

ما در ماتم ننه هل گل نشستیم.
او از خوشه ی با برکت مادری اش 103 نفر به جای گذاشت که تمام 103 نفر زنده اند.
حیرت انگیز اینکه؛

از تمام جهاز یک قرن پیشِ ننه هل گل فقط و فقط یک "دوریز" باقی مانده است.

 

شگفتی  دیگر اینکه قریب به تمامیِ این 103 نفر از این دوریز آب و دارو نوشیده اند.
و اکنون این جام صدساله ، ساقی فاطمه بانوی من است.
بنگرید ....

 

 

پی نوشت 1)  اگر عکس ها سنگین آپلود میشود روی لینک های زیر کلیک بفرمایید :


عکس یک

عکس دو

عکس سه

پی نوشت 2 ) شنیده اید که شاعر می گوید : ((هرکسی کو دور ماند از اصل خویش...باز جوید روزگار وصل خویش؟))

دختری دزفولی بنام هل گل ، قریب به یکصدسال پیش ، از حوالی مسجد جامع (محله شمشیرگران) به محله سبط شیخ انصاری شوهر داده می شود و تقریبا ارتباط و نشست و برخاست اش با خاندانش به دلیل مشغله و بچه داری و ... محدود می شود.

او پس از یک قرن زندگی وصیت می کند که در آرامستانِ "اودس علی" (بهشت علی) در قبر مادرش دفن شود. نکته خیلی خیلی ظریف است . این زن هیچگاه از دوری خاندانش گلایه نداشت اما عشق به محله و خانواده را تا انتهای عمر در دل حفظ کرد و گاهِ مرگ نیز با وصیتش فاش می شود که همچنان خود را بچه ی محله شمشیرگران می داند. این عِرق و غیرت در سراسر دزفول بوده است و خواهد بود.موضوعات مرتبط: هل گل , فاطمه بانو , موزون , دوریز

تاريخ : ۱۳٩٠/۱۱/۱٤ | ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ | نویسنده : | نظرات ()

قسمت سوم باباتقی طلبتان باشد فعلا.

آنچه را که راجع به این عکس میدانید و یا حدس می زنید بنویسید تا در پُست بعدی مفصلاً عرض کنم.

 

سوال تصویری 1موضوعات مرتبط: دیسون , مهران موزون , دزفول , سوال

تاريخ : ۱۳٩٠/۱۱/۱٠ | ٥:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : | نظرات ()