مدتیه که sms دونی گوشیم دِچِ از sms و حتی جای یک پیام رو هم نداره.

آرشیو رو مرور کردم و متوجه شدم پیام های مناسبتی و گاه و بیگاه مهندس مه لقا که مرتباً حقیر رو شرمنده میکنه قریب به 20 درصد کل حافظه گوشی رو به خودش اختصاص داده و من ناسپاس این همه شعر زیبا رو در موبایلم محبوس کردم.

ضمن تشکر از جناب مه لقا و با اجازه ی ایشون این دو بیتی ها تقدیم حضورتون میشه.

 

فرا رسیدن محرم

السلام ای ذوالفقار نینوا
السلام ای پاره مشکِ کربلا
السلام ای اشکهای خیمه ها
السلام ای سر جدا ای سر جدا

 

در مسیر عبودیت خداوند متعال

مُ دارُیی بجز اِمِید ندارُم ( دارُیی : دارایی)

مُ ور دیوار اِمِید تَکیَه دارُم

اِمِیدوارُم اِمِیدوارُم اِمِیدوار

به لطف و رحمتت اِمِیدوارُم


***

سَرَنجوم کُلًمون مِی قبرِ خُفتیم  (سرانجام همه در گور می خوابیم)

کنِن وَرمون او جومِیَه که دُختِیم  (جامه ی اعمالمان را بر ما می پوشانند)

وَنِنمون مِینِ پرچینِ کِ چِندیم     (ما را در پرچین اعمال خودمان قرار خواهند داد)

نویسِن پامون هرجایِی کِ رَفتِیم  (مسیرهای رفته را به پایمان می نویسند)


***

 اَجِلد و جومَه و جاتِ دِرُیی           (از جسم این جهانی خارج خواهی شد)

زمونی که میا بُنگِ جِدُیی          ( آنزمان که بانگ جدایی از دنیا را می شنوی)

به هر جا و به هر منزل کِ رفتی  ( هر مسیر و راهی را که در دنیا رفته باشی )

بپرسن یک به یک روز خُدُیی      (یک به یک در روز رستاخیز خواهند پرسید)


***

او روزی که قَلَپنَت مرگ سرِخاک      ( آنروز که مرگ تو را به خاک افکنَد)

اگر هر که بوویی مرگِ کُنَت تاک   ( هر کس که باشی مرگ تو را به زیر خواهد کشید)
بیو ایسون تو نیکی کن سی فردات   (بیا و هم اکنون برای فردایت نیکی را ذخیره کن)
خدا توبه پذیرهَ تا بوویی پاک         (خداوند برای آن توبه پذیر است تا تو پاک شوی)


***

بیو تا بارِ و بندیلانَ بندِیم        (بیا تا بار و بندیلها را بسته و آماده ی سفر آخرت شویم)
روویم جادِی خدانَ تا کِ زِندِیم       (تا زنده ایم در مسیر رضایت حق گام برداریم)

گناهونَ هِلِیم خودمونَ تَکنِیم       (گناهان را رها کرده و خودمان را از آنان منزه سازیم)

دگَ دفتر خطاهامونَ بَندِیم       (دیگر دفتر خطاها را بسته و به گناه و عصیان پایان دهیم)


***

حواستَ دِه به دنیا دل نبندی         (مراقب باش که به دنیا دل نبندی)

دُما غَشقا ایی دُنیا هِی نَگَردی   ( در پی مشغولیات و دغدغه های بیهوده ی دنیا نباشی)
چراغِ عقلتَ رووشنا هِلی که        (چراغ عقل را چنان روشن نگاهداری که..)

اَمِی سایبادِ دُنیا خوب گذردی        (از گذر زندگی این جهانی به سلامت گذر کنی)


***

به بسم الله الرحمانِ الرحیمت

به او قُرعونِ بِی نقصُ و عظیمت     ( قرعون : قرآن)

به او پیغمبرونِ بِی نظیرِت

گُذردات تو اَخلقِ سر زمینت         ( گذشت نما از خلایق و آفریده های روی زمین)

***

خداوندا گذردات اَ گنامون         

اَ نافرمونی ونادونیامون

به او پیغمبرون پاک پاکت

مکن در روز محشر روسیامون


***
جَوونی رَف اَدسمون اِی رفِیقون    (ای رفیقان جوانی از دستمان رفت)

نَ کُردِیم یَکتَ فِکرِی سی یتیمون   (نشد که یکبار برای یتیمان فکری کنیم)

نکُوردِیم کارِ خیرِی می ایی دنیا      (در این دنیا کار خیری نکردیم)

نَ بردِیم یَکتَ نونِی سی ضعیفون   (نشد یکبار به ضعفا نانی برسانیم)

در منزلت شهدا

خدا داد اَ دسِ ایی هَمرَهونُم         (خداوندا داد و فغان از دست این همراهان)

رفیقونُم شهیدونِ زمونُم                (همان رفقایی که شهدای زمانه هستند)

غمِ هِجرونِشون بُردَه اَمونُم            ( غم دوری شان طاقت و امانم را برده)

خداوندا خودت ورشون رَسونُم        (خداوندا خودت مرا به آنان ملحق ساز)

برای میلاد امام زمان (عج)

مَخُم جشنِی گِرُم جشن قشنگِی    (میخواهم جشن بگیرم جشنی زیبا و قشنگ)

گُلوپ رِیزوون کُنُم رَنگِی به رَنگِی      (چراغ باران سازم رنگ و وارنگ )

که یارُم اَسفر دارَه میایَ                (چرا که یارم در حال آمدن از سفر است)

زَنُم چَنگِی خدا! چنگی چِ چنگی!    (خدایا با دستانم کف خواهم زد،آنهم چه کفی!)

(این دو بیتی در نیمه شعبان گذشته در گوشی های اهالی دزفول دست به دست میگشت)

***

در وصف امام زمان (عج)

سَرِت هِی مِی گُلا یارِ عزیزُم      (سرو رویت همیشه غرق گل باد ای یار عزیزم)

تَنِت با بِی بَلا یارِ عزیزُم             (تنت بی بلا و رنج باد ای یار عزیزم)

اَ اوسوونِی که پِی تو یار بیسُم    (از آنزمان که عهد بستم یار تو باشم)

مِسُم بیسَ طِلا یارِ عزیزُم         (ارزشهای زندگی ام همچون مس به طلا تبدیل شد ای یار عزیزم)

عاشقانه های یک عارف

مَ اِشکِن ایی دلُم جابَس ندارَه  (این دلم را مَشِکَن که چونان غوری چینیِ بند زده دیگر جای بند زدن ندارد)

رُمِسَ ایی دلم پابَس نداره       (دلم همچون ساختمانی بدون پای بست، آوار شده )

اگر اُیی به بالینِ دلِ مُ            ( اگر بر بالین دل من حاضر شوی)

بِبینی غیرَ تو هیش کس ندارَه    (خواهی دید که غیر از تو هیچکس را ندارد)


***

زَم بَسَ دلُم رُمِس اَیی برقِ تیات     ( زبان بسته دلم که از برق چشمهایت ویران شد)

صِدقِ سَرِتُم مَ گُش تو او بَندِ میات     (فدای سرت شوم بند موهایت را باز مکن)

ذمًِ خودتَ هرچی که آیَ سرِ مُ         (بر ذمه ی توست هر چه که بر سر من آید)

اَر یَکتَ گُشیدی پیچِ او زلف سیات     (اگر که گشودی خم آن زلف سیاهت را)

***

آخِرش عشق تو آوارَه و شیدامِ کنَ    (سرانجام عشق تو مرا آواره و شیدا خواهد کرد)

مِ ایی دینا و او دینا مُنَ ویلامِ کنَ       ( در این جهان و آن جهان مرا سرگردان خواهد کرد)

هر چِی گفتُم که جُهُم تا نکنی دلمَ اسیر   (هر چه گفتم از تو فرار کنم تا اسیرت نشوم)

هر کجا هی بِجُهُم یاد تو پیدامِ کنَ      (هر کجا بگریزم یاد تو مرا در برخواهد گرفت)

***

دلم اَمشو اَ مِی لِیزش پِرِسًَ         (قلبم امشب از کنج آرامش خویش پر کشیده)

دِگَ سینَم اَ دَس ایی دل هِرِسًَ     (دیگر تاب و توانم از دست این دل تمام شده)

دَمِی آروم ندارُم اَ دَس دل            (یک دم از دست این دل آرام و قرار ندارم)

مُنَ هِشتَ به سمت یار لِرِسًَ        (مرا رها کرده و به سوی یار می رود)


***

اَسَر خواجِی درِ خونَت مَرونُم              (مرا از روی سکوی درب منزلت مَران)

گُلِی جا بَسمَ لِف سِنگِی مَشونُم     (همین سکوی کوچک برای من کافیست مرا مانند سنگ بی ارزش به دور مینداز)

اَ دَرزِ در اگر سِیلِی کُنی وَم              (اگر از لای درب خانه ات مرا نگاهی بیندازی)

بِبینی لِیوَگی بیسَ نِشونُم      (خواهی دید که از عشق تو، دیوانگی نام و نشان من شده)


***

ندونُم کِی ایطور بیسُم اسیرِت        (نمیدانم چه زمانی اینچنین دلم اسیر تو شد)

که آردُم شِشتی و بیسُم خمیرِت    (که آرد وجودم را خمیرمایه عشقت کردی)

چِنون مِی آتشِ هِجرِت مُ مُندُم        (آنچنان در آتش هجر تو ماندم)

که بیسُم نونِ سُختِی مِی تَنیرِت     (که نان سوخته ای در تنور عشقت شدم)

***

شوخی و ابراز لطف با جسم بیمار مهران موزون

تنت با بی بلا مران موزون
دعاگوتن همه دوسون دیسون
نصیحت نمکنم درخواسی دارم
که کم کن قند و چربیت هم ایسون

* با سپاس بیکران از آقای مه لقا و امید اینکه اگر املای ابیات مشکلی دارد راهنمایی فرمایند.موضوعات مرتبط: دیسون

تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/۱٠ | ۱:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : | نظرات ()