شورای شهری بنام دسفیل

در روزهای گذشته با تنی چند از اعضای محترم جدید شورای دسفیل، گفتگو و عرض تبریکی تلفنی داشتم لکن از این تریبون نحیف هم به دیگر منتخبان محترم تبریک صمیمانه گفته و به جای آنکه وضعیت برگزاری انتخابات شورا و کیفیت آراء را به تحلیل بنشینم. دلم می خواهد با نگاهی رو به آینده، چند پیشنهاد را تقدیم شان نمایم.


تأکید می کنم : اینها که در زیر می خوانید نه «تجویز» و نه «توصیه»، بلکه تماماً «پیشنهاد» است. چه اینکه شورا مظهر تبلور نظرات و پیشنهادات مردمی است.


قبلاً بگویم که این مطلب، بداهه نویسی بوده و بارش فکری لحظه به لحظه اینجانب بر زبانِ قلم است فلذا دسته بندی مطالب با خودتان و پوزش بنده را بابت پراکندگی در نوشتار بپذیرید.


بسم الله الرحمن الرحیم

چند پیشنهاد به شورای محترم جدید شهر دسفیل


1) با هم همدل باشید. پشت درهای بسته ی شورا چونان طلبه های حوزه تا می توانید بحث و مُحاجه کنید اما در پایان جلسات خود، تب و تاب بحث را فراموش کرده و مجدداً اعضای یک پیکر باشید.مردم دلشان می خواهد شما را متحد و همدل ببینند.


2) برای جلسات شورا، روش های نوین «مدیریت جلسات» داشته باشید. پیاده سازی این روشها موجب افزایش کیفیت خروجی جلسات شما خواهد شد. فراموش نکنید که جلسات شورا،  موتور محرکه ی شورا هستند.

ضمناً هستند کسانی که روش های نوین مدیریت جلسات را به راحتی به شما عزیزان آموزش دهند.این را نیز اضافه کنم که آموزش مداوم را سرلوحه ی خود قرار دهید و هیچگاه خودتان را از آموزش های نوین بی نیاز ندانید.


3) روند و روال گزارش نویسی و گزارش دهی به موکلان خود (مردم شهر) را برقرار سازید. از گزارش دادن به مردم واهمه نداشته باشید. ماهیانه یک بار گزارشی مبسوط از عملکردهای مثبت و منفی شورا و همچنین فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شورا را به مردم ارائه دهید.به مردمِ خوبِ شهرمان را عادت دهید که از شما گزارش روتین بخواهند.

به برخی منافع گزارش دهی مستمر به مردم توجه فرمایید :

الف :  مردم عادت می کنند که پس از پایان انتخابات، شما را به حال خود رها ننمایند و گمان نبرند که دیگر وظیفه ای در قبال شورا ندارند. چه اینکه خرد جمعی عموم مردم با خواندن گزارشات شما به غلیان آمده و شما از گنجینه خردجمعی مردم محروم نخواهید شد . سقوط شورا آنجاست که خود را از خردجمعی مردم بی نیاز بداند و یا از آن رویگردان باشد.

ب:  مردم از نقاط ضعف شورا و فشارهایی که بر شورا مترتب است آگاه می شوند و در مواقعی که کسی یا کسانی بخواهند شورا را تحقیر و یا مصادره به مطلوب کنند همین مردم به دلیل آنکه در جریان مستمر وضعیت شورا هستند شما را تنها نخواهند گذاشت.

ج:  سطح توقعات مردم از شما، معمولاً بالاست که این موضوع عمدتاً به شکل گلایه های دائمی و منفی نگری در محافل عمومی نمود دارد و همین گلایه ها، چهار سال دیگر پای صندوق های رأی خودش را نشان خواهد داد. در صورتی که اگر همین مردم در جریان گزارشات شورا و آنچه که در شورا می گذرد قرار بگیرند سطح توقع خود را از شما تعدیل می نمایند.

د: شورایی که خود را ملزم به ارائه گزارش مستمر به مردمش می داند طبیعی است که مانند پیمانکاری است که دائما دغدغه ی دارد تا طوری کار کند که در گزارش بعدی خود، کارفرما را راضی تر نگه دارد. راحت تر بگویم ،گزارش دهی شما به مردم اهرمی است برای بهتر کار کردن خود شما.(نه مثل برخی ها که فقط در سال آخر شورا فعالیت های آشکارشان افزایش می یابد. )

و :  گزارش دهی، بخشی از ربع سوم چرخه بهبود مستمر دمینگ است که به مردم فرصت می دهید تا با یافتن نواقص وارائه ی راهکارهای مفید، در ربع چهارم قوی تر عمل کنید (این بند قرابت دارد با بند الف)

ز : شورایی که مرتباً به مردمش گزارش می دهد اثبات می کند که چیزی برای پنهان کردن از مردم ندارد.(مهم اندر مهم است این نکته)


4) لطفاً برای مقوله «فرهنگ» سرفصلی جدا و ویژه باز کنید. فرهنگ را در الویت 1 امورات شورا قرار دهید.نگران توسعه های سخت افزاری و عمرانی شهر نباشید. فرهنگ خیلی خیلی مهم تر است. فرهنگ دسفیل هم مانند فرهنگ عمومی کشور آسیب های فراوانی خورده و می خورد.

تلاش کنید تا شاخصه های فرهنگی عمومی را در دسفیل بهبود و ارتقاء بخشید. فی المثل همین مبحث «سبک زندگی» که ولی امر در بجنورد فرمودند در همین دسفیل خودمان آسیب های جدی دیده است.


5)  سعی کنید در تمام مدتی که عضو شورایید به کلی از شغل قبلی خود منفک شوید و به جای دریافت حق الجلسه از شورا، برای خودتان از بودجه های شورا حقوق ماهیانه معلوم کنید در عوض تمام وقت در شورا حضور داشته باشید. شورا را شغل دوم محسوب نفرمایید.


6) اگر و اگر و اگر می توانید خودتان را 24 ساعته در خدمت شهر بدانید و پایان وقت اداری را پایان رسمی خدمت در شورا تصور نکنید. عضوشورای شهر کمتر از یک پزشک کشیک بیمارستان نیست. مردم از شما توقع دارند. 

شایسته است تا خوشحال باشید از اینکه نیمه ی شب و از خواب خوش برای رفع مشکلی و یا رفع ظلمی از مظلومی شما را از خانه بیرون بکشند. 300 هزار نفر آدم به امید شما در خانه خوابیده اند. بی تعارف عرض کنم قید خواب خوش را برای چهار سال بزنید. شما یکی از جمعیت پزشکان و مهندسین دسفیل نیستید. شما یکی از جمعیت افسران نیروی انتظامی شهر نیستید. شما یکی از خیل روسای ادارات نیستید. شما 13 نفرید که با رأی مستقیم مردم سرکار آمده اید. مردم از شما انتظار دارند برای مراقبت از حق و حقوق آنان از سهم رسیدگی به زن و فرزند خودتان بزنید. اگر اینگونه فکر نمی کنید احتراماً راه را اشتباه آمده اید.


7)  ماموریت شورا را «بزرگ» ببینید. کوچک دیدن ماموریت شورای شهر حتما بال های پرواز شما 13 نفر را نیز کوچک می کند. خودتان بیش و پیش از دیگران باید خودتان را باور داشته باشید. شما این همه منابع انسانی در اختیار دارید. منظورم بدنه نیروی انسانی بچه های دسفیل است. با آنان غریبی نکنید. جلو بیایید. دستتان را دراز کنید و فراخوان بدهید تا هزاران متخصص و مشاور عالی به شما مشاوره رایگان بدهند.
وقتی بدنه مشاوران شورا را بزرگ و گسترده (به پهنه ی تمام مردم دسفیل از مقیم گرفته تا غیر مقیم) گرفتید خود شما و عملکردتان نیز بزرگ خواهید شد.


8) کارگروه های ویژه برای مسائل خاص تعریف کنید.در مسائل مختلف شهر از منظر مشورت و نظارت ورود کنید. پتانسیل ها را بیابید و به هم متصل نمایید. از ورود به مسائل مختلف شهر هراس نداشته باشید مدیران شهر را دوستانه و با تدبیر، پاسخگوی خود و مردم نمایید. با دیگر شوراهای درون شهر دسفیل منجمله شورای فرهنگ عمومی ارتباط تنگاتنگ بگیرید و نگاه منتقدانه و البته سازنده به مسائل این شورا داشته باشید.


9) نشریه ای کاغذی و با کیفیت برای شورا تولید و منتشر نمایید. در همان نشریه نیز گزارش ماهانه را ضمیمه کنید.

از رسانه های شهر باج نگیرید به آنان باج ندهید با آنان قهر نباشید.

رسانه های کوچک را وادار کنید بزرگ شوند، بزرگ فکر کنند، مستقل عمل کنند در غیر این صورت از میدان خارج شوند.

نگاهتان به رسانه های شهر، هم سَلبی باشد هم ایجابی.

به رسانه های متعهد و دلسوز کمک کنید تا آموزش های بالاتر ببینند. 

هستند علاقمندانی که بدون آموزش در سطح شهر صرفاً اسم رسانه را بر خود گذاشته اند لکن راه زیادی را دارند تا مفهوم دقیق رسانه را درک کنند. اینها به کمک شما نیاز دارند.

در قبال کمکی که به توسعه و تکثر رسانه های شهر می کنید استقلال شان را از آنان نگیرید.

اجازه دهید مستقل عمل کنند تا خیر و برکت عملکرد آنها در دراز مدت به خود شما و مردم برگردد.

رسانه هایی که «نوچه» ی اشخاص و یا طیف ها باشند احتراماً به مفت نمی ارزند. البته رسانه هایی که ارگان رسمی جایی هستند ماموریتشان مشخص است و طبیعی است که منعکش کننده ی منویات سازمان متبوع خود باشند.

منظور نظر ، رسانه هایی است که مستقل و مردمی نشان می دهند.

روزی فرماندار محترم شهر (آقای احسانی نیا) برایم می گفت که فلان تعداد مدیر ضعیف دارم. نشد که به ایشان بگویم یکی از دلایل وجود مدیران ضعیف و اینکه چنین مدیرانی می توانند لابلای مدیران قوی خود را پنهان کنند، نبود رسانه های قوی و نبود فضا برای نقد منصفانه و البته چالشی اینهاست.(البته دلایل دیگری هم دارد)


10) کمک کنید تا حضور کمی و کیفی روحانیت در دسفیل ارتقاء یابد. ما مساجدی داریم که همه چیز دارند جز یک روحانی.
به قول قدیمی ها بنده پیشانی ام مُهر نمی شکند اما به جِد اعتقاد دارم حضور پر رنگ روحانیت متعهد، باسواد، دلسوز، متقی و آپدیت در یک شهر، خیرات و برکاتی بی انتها برای آن شهر در پی دارد. زیبنده دسفیل نیست که ....


11) شما 13 عضو محترم شورا هر چقدر می توانید یاری رسان جایگاه نمایندگی ولی فقیه در دسفیل باشید.

بدانید و آگاه باشید عزیزان،

روزی که یوم تبلی السرائرش خوانند، همه ی ما و شما در قبال اینکه چقدر در حفظ شئونات مذهبی و فرهنگی دسفیل به امامت جمعه ی شهر کمک کردیم مسئولیم.
به هیچکس پاسخگو نباشیم به خدای خود حتما پاسخگو خواهیم بود.

شما در جایگاه شورای شهر می توانید بازوی قوی و محکمی برای این مسیر باشید.
فرقی هم ندارد که چه کسی در این جایگاه باشد. یادگار گرامی آیت الله قاضی یا عزیز دیگری.
ما موظفیم به این جایگاه کمک کنیم تا اوضاع شهر رو به بهبود رود.


12) بنده معتقد بوده و هستم که شورا جای جوانان نیست و نیروهای جوانِ ما بهتر آنست که در پُست های مدیریتی اجرایی شهر مستقر شوند و خدمت نمایند. اما حالا که برخی دوستان همچون دوایی فرهای جوان وارد گود شده اند پیشنهاد می کنم جوانیِ این عزیزان را به مثابه ی یک فرصت برای شورا تلقی شده و اجازه ندهیم کم تجربگی ایشان مبدل به مشکلی برای شورا شود. برای مثال، فرزند محترم آقای دوایی فر که فارغ التحصیل رشته ی عمران است نیروی مناسبی برای اعزام به سراسر کشور و انتقال دانسته ها و تجارب دیگر شوراها و امورات شهرسازی به دسفیل است. هرچند که محتمل است که در محضر پدر، صاحب تجاربی شده باشد.
به هرجهت آنجایی که شورا نیاز به شور و تحرک بالا دارد اعضای جوان شورا  فرصتی محسوب می شوند. (انشالله)

نکته ای هم خطاب به حضرات دوایی فر در شورا : می دانید و می دانیم که بخش مهمی از آراء شما مدیون نام نیک شهردار محترم دسفیل است. لذا مردم شهر از شما عزیزان انتظار دارند تا همانند مهندس دوایی فر نیرویی رو به جلو و پیشتاز در پیشبرد امور باشید. اما در این میان نکته ای ظریف وجود دارد که شما دو نماینده ی جوان، اخلاقاً موظفید تا کاملا مراقبت فرمایید.

احتمالاً در ماههای آینده کسانی منتظرند تا کمترین اشتباه در عملکرد شما را به حساب آقای شهردار بگذارند بنابراین مراقب نام نیکی که از قِبَل آن به شما اعتماد شده باشید.

یادتان باشد مهندس دوایی فر بر گُرده ی نام کسی مدیر نشد بلکه ذره ذره و قطره قطره با دستان خود زحمت کشید و خدمت کرد تا بدینجا رسید که نامش بِرَند ورودی شما درشورای شهر شود. فلذا به عنوان یک شهروند دسفیلی خواهشمندم سرمایه ای بنام «محمدعلی دوایی فر» را که متعلق به دزفول است قدر بدانید و از این به بعد روی پای خود بایستید و شایستگی خود را ثابت کنید(انشالله)

 

این را هم اضافه کنم بنده که این همه شهردار محترم دسفیل را قبول دارم، با نگرش های کلان ایشان در شهرسازی برای شهر سنتی مثل دسفیل کمی زاویه دارم

(این را هم به عنوان یک شهروند دسفلیی عرض کردم).


13) لطفا در ساختمان شورا 13 اتاق (حداقل 12 متری) برای خودتان تعبیه کنید. اینجانب موافق ریخت و پاش نیستم اما این چه وضعیتی است که در شورای شهرمان وجود دارد؟ هرگاه به آنجا سری میزنم فضای لازم را برای استقرار اعضاء مشاهده نمی کنم. یک استاد دانشگاه که مراجعینش چند ده دانشجو بیش نیستند معمولا از اتاق اختصاصی برخوردار است. آیا 13 نماینده ی یک شهر 300 هزار نفری نباید برای پاسخگویی به مراجعین خود؛ برای تفکر و پژوهش های کاری خود ، برای استقرار شغلی خود در شورا یک اتاق کوچک با حداقل امکانات داشته باشند؟

این اصلاً و ابداً زیبنده ی شورای شهرما نیست. لذا سعی کنید تا فضای لازم را در این خصوص توسعه داده و مهیا فرمایید.امید که در سفر بعدی 13 اتاق را با نام های نصب شده ی افراد بر سر در اتاق مشاهده کنم و خوشحال شوم.


14) عزیزان، ما اهالی «شهرستان دزفول» سالهاست که از ویروس تفرقه و ادبیات رنج آورِ «تو لُری مو دسفیلیُم» رنج می بریم.

سود این تفرقه را فقط و فقط کسانی برده اند که اصولا جزو عشایر و لُرهای شهرستان ما نیستند. کسانی که افکار شوم خود را پشت صحنه ی تفرقه های بیست سال اخیر شهرمان تا حدی جلو برده اند.
ما قرنهاست که در کنار هم زندگی می کنیم.
با هم رفیقیم.
با هم معامله و دادو ستد داریم.
با هم برای این آب و خاک جان داده ایم.
یکی ساکن دسفیل است و دیگری سردشت و شهیون.
یکی اهل شهرک منتظری است و دیگری چغامیش و شاباد.
یکی در ...
حرف من این است :
تفرقه ی احساسی میان آحاد شهرستان دزفول نه تنها مرضیِ درگاه الهی نیست بلکه به ضرر منافع جمعی همه ی ما هم هست.
ما نیاز بسیار داریم تا هرکدام برای حفظ فرهنگ اصیل خود تلاش کنیم.
ما نیاز بسیار داریم تا شهر را برای رفع حوائج و رفت و آمد دوستان روستانشین خود، آباد و قوی نگهداریم.
ما نیاز داریم تا روستاهایمان را برای پشتوانه تولیدی شهر و رفت و آمد شهر نشینان ، آباد و قوی نگهداریم.
بنابراین شهر دسفیل قوی و آباد باشد به نفع روستانشین هاست و روستاها قوی و آباد باشند به نفع شهرنشینان دسفیل است.

حال ارتباط این نکته به بحث شورای شهر دسفیل چیست؟

می خواهم بگویم چه اشکالی دارد که شورای شهر دسفیل هر شش ماه یکبار تمام شوراهای شهر و روستای شهرستان دزفول را گرد هم آورد و هدفمند و برنامه ریزی شده روی اشتراکات پافشاری و برنامه ریزی نمایند؟ اصولا اینکار موجب آن خواهد شد که وحدت 500 هزار نفر ساکنین شهرستان دزفول تقویت شده و پروژه های مشترک کلید بخورد.
وقتی کارگروه یا کمیته «همکاری های مشترک بین شوراهای شهر و روستاهای شهرستان دزفول» قوی کار کند یکی از خیراتش کاهش مهاجرت نیروهای مولد روستایی به شهر خواهد بود.

لذا،

وجود کسی چون آقای زلقی که هم از لُرهای باسابقه و زحمت کش در شوراست و هم سابقه ی زیادی در کار شوراها دارد چرا نباید برای شورای جدید شهر از این منظر فرصتی باشد؟

زلقی پُل بسیار خوبی برای پیشبرد همکاری های مشترک بین شوراهای شهر و روستای دزفول می تواند باشد.

همانگونه که آقای فضیلت می تواند پُل ارتباطی مناسبی بین شورا و سپاه باشد.
همانگونه که آقای سرافراز می تواند رابط مناسبی برای ارتباط شورای شهر و فضای آموزشی زیر مجموعه آموزش و پرورش شهر باشد.

همانگونه که عادل دوایی فر عزیز می تواند بیش از آنکه فرزند شهردار شهر باشد نماینده ی شورای شهر در سرشاخ شدن فنی با شهرداری و ناظر امین شورای شهر برسر عملکرد شهرداری باشد.

باز می گردم به نکته ی بسیار حساس بند 14 :

شورای جدید شهر دسفیل هرچقدر می تواند با نگاه وحدت افزا با شوراهای شهر و روستای شهرستان دزفول ارتباط بگیرد.


15) شورای شهر دسفیل می تواند نقش اساسی در کاهش بیکاری جوانان شهر به شکل ریشه ای بازی کند.
این چه هیبت زننده و چندش آوری است که جوانان شهر را در «قاره ی عَفتو» برای پاییدن موتور سیکلت های مردم و جلوی هر اداره ای می گمارند و دسته ای قبض به دستش می دهند تا قطره قطره شخصیت خود را به لقمه ای نان تبدیل کند.

قبول دارم که کار عار نیست.
اما مگر اینجا شهری از شهرهای کویری ایران است؟
اینجا دسفیل است.
جایی که به قول دکتر آخوندعلی از 16 اقلیم آب و هوایی موجود در جهان،  7 تای آن را در خود دارد. این یعنی دزفول به لحاظ تنوع جغرافیایی یک کشور است.
و این یعنی پول، شغل و فرصت.
دسفیل ما تا همین 30 سال پیش شهری بود که بیکاری در آن ننگ بود.
شما شورای شهر مایید.
این امکان را دارید تا از خرد جمعی خودتان و مردم شهر طرح ها عظیم شغلی عزتمندانه به راه بیاندازید.
می دانم که کسی یا کسانی ممکن است سد راهتان شوند.
ابایی از اینکه در گزارش هایتان مردم را مطلع کنید نداشته باشید.

با مردم باشید ضرر نمی کنید.


16) ممکن است برخی از شما گرامیان با حمایت های انتخاباتی آشکار و پنهان کسی یا کسانی پا به شورا گذاشته باشید. این «واقعیت» نافی این «حقیقت» نیست که در درجه ی نخست نماینده ی مردمید نه آن حامی یا حامیان.

اما فرض می کنیم فلانی ، بهمانی را حمایت کرده تا به کرسی شورا برسد.

اکنون دوحالت دارد :

الف : فلانی(حامی احتمالی) سلامت نفس دارد و بابت حمایتش از بهمانی خواسته ی غیر قانونی و غیر منطقی در رابطه با کاربردهای کرسی شورا ندارد. خب دستش درد نکند و خدا عوض خیر به ایشان بدهد.

ب: فلانی (حامی) بهمانی را حمایت کرده و دست برقضا از سلامت نفس لازم هم برخوردار نیست و قرار دارد تا بهمانی را «نفر»خودش در شورا بداند. اینجاست که بهمانی شرعا، اخلاقاً و قانوناً حق آنرا ندارد که اختیارات نمایندگی خود را ابزار پیشبرد اهداف وی قرار دهد که اگر چنین شود فِرگاز جهنم را با دست خود روشن فرموده است.

اما راهکار چیست؟

بنظرم این هنر بهمانی است که یا با اعلام رسمیِ توقعاتِ نابجایِ فلانی به مردم، از نمایندگی شورا کنار بکشد و یا بالاتر از آن، هنر به خرج دهد و حامی پشت پرده ی خود را به سمتی ببرد که موضوع برعکس شود و بهمانی از قابلیت و توانایی ها فلانی به نفع دزفول و مردم وشورا بهره برداری کند.


بنده معتقدم که هر دوحالت الف و ب در هیچکدام از اعضای جدید شورا وجود ندارد و همه ی شما 13 نفر محترم مستقل و عاری از هرگونه بدهکاری به دیگران به شورا راه یافته اید.


زیاده عرضی نیست.

هشتم شعبان المعظم 1434
الاحقر : المهران الموزون

پی نوشت 1 : دوسون محترمی که تمایل دارند از به روز شدن دیسون مطلع شوند شماره ی خود را به 30007285-98+ پیامک فرمایند تا در بانک تلفن های دیسون ثبت شوند. اعلام نام اختیاری است.

پی نوشت 2 : لینک یکی از صورت جلسات شورای کنونی که در گوشه ی وبسایت شورا لینک آن قرار داده شده در زیر آمده است. نشر عمومی صورت جلسات شورا یکی از نمادهای خوب گزارشدهی است اما همه ی گزارشی که مردم باید در مورد شورا داشته باشند محتوای جلسات نیست. +

/ 32 نظر / 57 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمدحسن

سلام بر حاج مهران عزیز بسی لذت بردم و استفاده کردم. باورم نمیشه که اینهمه کارهای ساده و مفید تا الان «نکرده» باقی مونده. ما به زیبایی و با صمیمیت فوق تصور این نکته های باریک رو جمع بندی کردی. بی اغراق عرض می کنم که این مطلب می تونه همه جای کشور مورد استفاده قرار بگیره. راستی فکر کنم منظور «درد» از «سه میم» همون شعار آقای جلیلی باشه. مسجد، مدرسه، مادر. شورا در وسع خودش می تونه با تقویت این سه تا نهاد، کار فرهنگی واقعی رو جلو ببره. یاحق

ياسرقرباني

سلام ميلاد منجي مبارك يه پست جنجالي نوشته بودم در مورد چگونگي جشن گرفتن براي صاحب الزمان در دزفول كه از ترس جون كم ارزشم حذفش كردم[گریه] يا صاحب الزمان ... يـــــــــــــ زهر ـــــــــــــــــاعلي(ع)[گل]

دوست

به روزیم با یادکُچکیمون بِ خیر تووِسون یاد کُچکیمون بِ خیر می گرما دَم غروب کیزَنَ واس ری بون بَریم رَختِ خووانَ بِهیم سر رُ ری یَ نفت بِ فانوس وُ بِ گِرد سوزا ، وَنیم دیگِ اُ گوشته دِراریم اَ تَنیر قَدح اُ ماسُ خیارَ هَم زنَیم ...................... منتظر شماییم

یادلاله ها

سلام روز 4 شنبه 92/4/5 ساعت 8:20 شب مستند ره یافتگان عشق ویژه شهید مسعود عیدی عطارزاده از شبکه قرآن پخش می گردد.

محمد مجیدی راد

سلام پاسخی به یک تعریض به وبلاگم مهمان شوید منتظر حضور شما هستم

بهار دزفولی

درود بر شما ممنونم از ابراز تسلیت. خداوند رفتگان شما را نیز قرین رحمت قرار دهد. با مطلبی تحت عنوان "میان من و خداوند" بروزم. لازمست بخوانید. با سپاس-بهار