معمای تصویری 1

قریب به دو دهه پیش، نشریه ای بنام «دزفول فردا» در قالب دوهفته نامه و به مدیر مسئولی سید احمد زرهانی(نماینده اسبق دزفول) در تهران طبع و نشر شده و در شهر توزیع می شد که الحق با استقبال خوب دزفولیان مواجه بود.

در آخرین بخش های این نشریه ی وزین یک مسابقه تصویری طرح می شد و عکسی از شیئی گرفته می شد (معماگونه) و نام سوژه ی درون عکس را به عنوان شرکت در قرعه کشی مسابقه خواستار می شدند.

برای من بخش بسیار لذت بخشی بود حل این معما.

به هر جهت این بار به نظرم رسید بُرشی از پیر رودبند را از زاویه ای خاص به نمایش بگذارم تا میزان دقت نظر همشهریان را زمانیکه به آقا رودبند تشریف می برند بسنجم. بنده هرگاه به این بقعه شریف می روم اگر فرصت زیارت درون بقعه را نداشته باشم لااقل سر را بالا گرفته و مدتی مدید به گنبد مقرنس و تاریخی این عزیز مینگرم و شاهدم که اکثر زائرین وقتی به آنجا می رسند فی الفور به «چوبندی» رفته و صرفا منظره زیبای رودخانه را می نگرند.

ببخشید اگر کمی ایراد به گونه ی رودبند رفتن دوسون گرفتم.

/ 0 نظر / 33 بازدید