130 سال راهزنی

این راهزن دیروز در سن 92 سالگی مُرد.

او یکی از آخرین سرکردگان دسته راهزنانی بود که چند دهسال اخیر را در حوالی دزفول در چهارچوب قانون مشغول به راهزنی و غارت بودند.

چهره این راهزن را به خاطر بسپارید تا در فرصت مناسب توضیحاتی تقدیم کنم.

 

/ 25 نظر / 33 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمدحسن

ژوزف فرانسوا پرو ... هر قدر که برای جاهای دیگر خوشنام است برای دزفولی ها بدنام است. آنها که نمی دانند می گویند حافظ آثار باستانی ... ما می گوییم غارتگر آثار باستانی.

غصه

سلام از آقای کوره پز ممنون و سپاسگزارم که قدری رفع ابهام فرمودند وگرنه من نمی دانم آقای حاج ایوب موزون کی میخواستند جواب سؤال ایجاد شده را بدهند!

غصه

[تعجب]

دختردسفیلی

[اضطراب][کلافه][زودباش][اضطراب][کلافه][زودباش]آقای موزون............................................بازم؟؟؟؟؟؟؟؟ [اضطراب][کلافه][زودباش]

غصه

فکر کنم بازمِ خواهرمان برگردد به بعضی وعده های سرخرمن! البته با احترام و با عرض پوزش

غصه

قیدی نی برارم. موفق باشید

دختردسفیلی

ایوب موزونی رومیگم.بذارین ایوب رویکی دیگه بذاره سربچه اش!مگه قراره تمام منویات انقلاب روشماانجام بدید؟خوبه این همه کارداریدبازم آرزوی یکی دیگه داریدبه خودتون رحم نمیکنیدبه ما رحم کنید[نگران]

رضا

مردن واژه نسبتا محترمانه ای است. برای چنین افرادی که شما وصف کرده اید؛ واژه سقط کرد بهتر کاربرد دارد. والامر الیکم!

اهواز

سلام لطفا در مورد این عکس بنویسید.